Registrace karty Skylink


Děkujeme Vám, že jste se rozhodli využít našeho Registračního systému.
Dovolujeme si Vás upozornit, že tento systém je určen pouze pro karty Skylink.

Tedy:
Karta Skylink Standard HD M7
Dekódovací modul CAM701 s vestavěnou kartou Skylink
Dekódovací modul CAM803 s integrovanou kartou SkylinkZadejte sérii a číslo karty


Série: Číslo karty:  
Karta Skylink Standard HD M7
Číslo karty: první číslice zleva
(obecně je to číslo 1 nebo 4)

Dekódovací modul CAM701
Smartcardnumber: první číslice zleva
(obecně je to číslo 3)

Dekódovací modul CAM803
vUA: první dvě číslice zleva
(obecně je to číslo 05)
Podle produktu viz. výše:

číslo karty / Smartcardnumber / vUA
(posledních deset číslic)